22 вересня 2020 р., вівторок
 
 
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
www.harmony.com.ua
Новини Статті Соціоніка Крамниця Мотиватори Мольфар Українська традиція

Духовна сумісність: Потяг душі і тіла

5.12.2008 | © socionics.org
Share/Bookmark
Прослідкуємо, як використовуючи знання соціоніки, можна прогнозувати розвиток стосунків між чоловіком і жінкою. Розглянемо окремо дві сторони цих стосунків: етико-емоційну (душевний потяг) і сексуальну (потяг плоті).

Духовна сумісність: Потяг душі і тіла
Духовна сумісність: Потяг душі і тіла
Спочатку розглянемо духовну складову цих стосунків. Розіб’ємо 16 типів на 4 підгрупи, використовуючи дві пари ознак: екстраверсія-інтроверсію з одного боку і логіку-етику з іншою. Схематично це виглядатиме таким чином:

пристрасні

екстраверсія

ділові

Гюґо, Гамлет
Цезар, Гекслі

Дон-Кіхот, Жуков
Джек, Холмс

етика

+

логіка

Дюма, Єсенін
Драйзер, Достоєвський

Робесп’єр, Горький
Бальзак, Ґабен

душевні

інтроверсія

холоднокровні

1. Першу групу складають етичні екстраверти: Гюґо, Горький, Цезар, Гекслі. Це найбільш товариські типи. Гуленко назвав їх «Пристрасні».

2. Другу групу утворюють логічні екстраверти: Дон-Кіхот, Жуков, Джек Лондон, Холмс. Вони володіють середнім рівнем комунікабельності. Це «Ділові».

3. Третя група складається з етичних інтровертів: Дюма, Єсенін, Драйзер, Достоєвський. Вони також володіють середнім рівнем комунікабельності. Це група «Душевних».

4. І нарешті остання група складається з логічних інтровертів: Робесп’єр, Горький, Бальзак, Ґабен. Це найменш товариські типи. Їх називають «Холоднокровні».

Тут одразу ж зробимо декілька зауважень щодо зв’язку товариськості і екстраверсії. Прийнято вважати, що екстраверти - це товариські люди, а інтроверти - замкнуті. Але це не зовсім так. З таблиці ми бачимо, що логічні екстраверти і етичні інтроверти мають приблизно однаковий рівень комунікабельності. Чому так відбувається. Етичні інтроверти, не дивлячись на те, що вони інтроверти, завдяки етиці, вельми контактні і націлені на людські стосунки, особливо неформальні, неофіційні. У своїй компанії вони можуть бути товариськими і балакучими, а іноді навіть бути "душею" цієї компанії. Навпаки, логічні екстраверти не дивлячись на те, що вони екстраверти, проте в неформальній обстановці можуть бути нетовариськими і неконтактними. Інша справа - виробнича сфера, тут вони активні і можуть мати велику кількість контактів. У цьому полягає один з підводних каменів при визначенні ознаки екстраверсія-інтроверсія. Етичні інтроверти іноді приймають себе за екстравертів, вважаючи себе товариськими людьми. І навпаки, логічні екстраверти можуть прийняти себе за інтровертів, оскільки мають обмежене коло близьких знайомих.

Перейдемо тепер до докладнішого опису кожної з 4-х груп комунікабельності і розглянемо відносини, які виникають між цими групами типів. Розглянемо, кому з ким добре, а з ким не дуже.

Екстравертні етики, або «Пристрасні»
Гюго, Гамлет, Цезар, Гекслі

Їхня позиція в спілкуванні - активний пошук відчуттів. Вони несуть емоції навколишнім людям. Для їхнього життєвого сценарію характерне те, що вони в середньому раніше всіх одружуються або виходять заміж. Вони ж частіші, ніж представники інших соціотипів, розлучуються. Спілкування вони розуміють як обмін емоціями, як своєрідне "плавання" в бурхливому потоці життя. Позначення цієї групи ER: у блоці ЕГО цієї четвірки типів присутня або етика емоцій E як перша функція, або етика відносин R як друга функція.

Інтровертні логіки, або «Холоднокровні»
Робесп’єр, Горький, Бальзак, Ґабен

Група комунікабельності, протилежна «Пристрасним». Їхня позиція в неформальному спілкуванні - пасивне очікування почуттів. Комунікабельність цих типів протікає сталими схемами і нормами. Їхні життєві сценарії припускають найпізніші одруження і відсутність повторних шлюбів. Їхні шлюби, як правило, найменш вдалі. Спілкування розуміють як обмін інформацією, що бракує, пояснювального характеру. Така комунікабельність нічого б не втратила, якби здійснювалася лише письмово. Цю групу позначатимемо LP: у блоці ЕГО цих типів присутня або структурна логіка L як перша функція, або ділова логіка Р як друга функція.

Серед цих двох полюсів комунікабельності - яскравого і затьмареного - знаходяться два її середніх види, які укладаються в рамки вироблених суспільством стереотипів поведінки осіб протилежної статі:

Екстравертні логіки, або «Ділові»
Дон Кіхот, Жуков, Джек Лондон, Холмс

Чоловічий стереотип комунікабельності. Його можна назвати «активне очікування почуттів». Ділові соціотипи розраховують зустріти свого обранця або обраницю серед низки справ. Стандартному образу справжнього чоловіка приписують активну життєву позицію, але тільки не в області почуттів. У романтичній літературі герой знайомиться зі своєю майбутньою коханою, виручаючи її з біди. Спілкування ці соціотипи розуміють як ділову співпрацю. Ця група позначається PL: у їх блоці ЕГО ділова логіка Р виступає як перша функція, або структурна логіка L - як друга функція.

Інтровертні етики, або «Душевні»
Дюма, Єсенін, Драйзер, Достоєвський

Жіночий стереотип комунікабельності. Цю позицію можна охарактеризувати як пасивний пошук почуттів. Душевні соціотипи, будучи етиками, упевнено вибирають партнера, що імпонує їм, але, як інтроверти, виражають свою готовність до етичних контактів, подаючи які-небудь непрямі сигнали. Саме такої поведінки вимагає від жінки в передшлюбний період традиційна мораль. Ця категорія соціотипів найбільш схильна до "домостроївського" сценарію із стереотипним розподілом чоловічих і жіночих обов’язків: чоловік - годувальник сім’ї і її захисник, жінка - берегиня вогнища і вихователь для дітей. Спілкування розуміється як обмін знаками душевної прихильності. Група має позначення RE: у соціотипів цієї групи в блоці ЕГО присутня або етика відносин R як перша функція, або етика емоцій Е як друга функція.

КОМУ З КИМ КРАЩЕ

Виконуючи аналіз міжгрупових стосунків, спиратимося на наступні, відомих з досвіду соціонічних спостережень і консультацій життєвих тенденції: етик інстинктивно тягнеться до логіка і навпаки; психологічна атмосфера в чисто логічній парі виходить надто сухою і нудною, а в чисто етичній - надто неспокійною і перенасиченою переживаннями. Вторинне за силою тяжіння можливе між двома логіками, якщо один з них володіє посиленою емоційністю, або між двома етиками, якщо один з них володіє посиленою розсудливістю. Інтроверт інстинктивно тягнеться до екстраверта і навпаки, хоча сила цього тяжіння і не так сильна, як у першому випадку. Екстраверти завойовують, а інтроверти дозволяють себе завоювати. Мирне співіснування двох екстравертів можливо лише тоді, коли вони штучним шляхом розмежовують свої сфери активності. Проте, майже завжди, в такій парі виникає боротьба за владу. Той, що програв відчуває себе пригнобленим. Союз двох інтровертів може бути непоганим тоді, коли хто-небудь з них візьме на себе роль активного в зовнішньому світі суб’єкта. Без такого спеціального заходу подібна пара практично приречена на самоізоляцію.

Сприятливі союзи

1. «Діловий» і «Душевний»

Вдале поєднання двох видів комунікабельності, що дозволяє досягти гомеостазу –самопоутримуючого врівноваженого стану як усередині системи, так і у взаємодії з навколишнім середовищем. При виникненні внутрішніх розбіжностей між такими партнерами, «Діловий», як екстраверт, активно впливає на «Душевного», і той без особливого опору піддається його впливу. Завдяки умінню «Душевного» згладжувати гострі кути рівновага відновлюється.

Коли в такій парі виникають конфлікти з оточенням, то значно більше переживає «Душевний», оскільки він етик. Проте, через власну інтроверсію, він просто висловлює проблему «Діловому», який і приймає відповідні заходи. В результаті пара виявляється стійкою і проти деструктивного впливу ззовні.

2. «Пристрасний» і «Холоднокровний»

Ще одне вдале поєднання видів комунікабельності, здатне забезпечити природну саморегуляцію в парі. Сценарій розгортається таким чином. При виникненні внутрішніх розбіжностей «Пристрасний» починає впливати на «Холоднокровного» з позицій екстравертної експансії, з метою змінити його поведінку на свою користь. Проте «Холоднокровний», як мало схильний до емоцій тип, не піддається цим спробам. Його поведінка з часом все ж таки перебудовується просто унаслідок того, що змінюється його власна оцінка ситуації. «Пристрасний» відчуває від цього задоволення, та й і його запал на той час вже охолоджується, і конфлікт природним чином гасне. У разі зовнішньої агресії «Холоднокровний» схильний ігнорувати її і займатися своєю справою як ні в чому не бувало. Така стримана позиція вельми імпонує «Пристрасному», оскільки дозволяє йому самостійно управитися з проблемами етичного характеру, що виникли.

Усередині вищеозначених видів взаємодій ховаються в узагальненому виді 4 інтертипних відношення. Найвдаліші поєднання (якщо типи чисті!) - це дуальні стосунки. Потім слідують напівдуальні, ревізійні і конфліктні. Навіть конфліктні стосунки при віддаленості на безпечну відстань володіють стійкістю. Дуальні ж стосунки, навпаки, забезпечують гомеостаз лише на близькій комунікативній дистанції.

Два наступні види взаємин забезпечують психологічний гомеостаз лише частково. Сумісність між ними приймає середні значення. Руйнівними виявляються або зовнішні деструктивні дії, або внутрішні розбіжності.

Середньо сприятливі союзи

3. «Діловий» і «Холоднокровний»

Події розгортаються зазвичай за таким сценарієм. Обидва в такій парі досить байдужі до етичних дій партнера. «Діловий» намагається використовувати «Холоднокровного» з власною метою, але його спроби ні до чого не призводять. З часом, після кількох невдач, прагнення «Ділового» змінити ситуацію за власним смаком згасає, і партнери віддаляються один від одного. Внутрішня рівновага, таким чином, все ж таки встановлюється. У відносинах з оточенням пара виявляється нечутливою. Кожен зайнятий своєю справою. Проте, якщо зовнішні дії настільки сильні, що навіть здатні запустити малоактивні етичні функції партнерів, то між ними виникають сварки з приводу дій у відповідь. Порушену рівновага із зовнішнім світом відновити надто важко.

4. «Пристрасний» і «Душевний»

Особливості притирання один до одного тут такі. Кожен в парі, оскільки обидва етики, добре відчуває, що конфлікт, який виник між ними, дуже негативно позначається на життєдіяльності іншого. Проте лише «Душевний» прагнутиме змінити власну поведінку. «Пристрасний» вимагатиме змінити поведінку партнера. Оскільки «Душевний» поступається, то злагода після кількох емоційних сплесків все ж таки відновлюється. Якщо в цій парі виникають проблеми з оточенням, сценарій одразу драматизується. У них простежується схильність переносити загострення зовнішніх стосунків на власні конфлікти. Будь-яке обговорення зовнішніх подій в цих умовах легко призводить до сварки. Рушійна сила подібного сценарію - надлишок емоційності. Рівновага в такій парі нестійка проти внутрішніх розбіжностей.

Несприятливі союзи

1. «Пристрасний» і «Діловий»

Цей життєвий сценарій, мабуть, найдинамічніший і суперечливий. Оскільки обидва екстраверти, то кожен прагне змінити поведінку партнера. Обидва активні і не бажають підлаштовуватися під іншого. «Діловий» знаходить собі віддушину в ще більшій кількості справ, а «Пристрасний» прагне з’ясовувати стосунки, що загострюються. Конфлікт через це ще більше роздмухується. У стосунках з оточенням обидва намагаються активно впливати на зовнішній світ і починають змагатися між собою за лідерство. Причому «Діловий» в цих зіткненнях грає активнішу роль, тому що вважає, що «Пристрасний» своєю емоційною нестриманістю шкодить загальній справі. Пара виявляється незлагодженою: у ній надто важко досягти стійкості, як проти внутрішніх, так і проти зовнішніх негативних чинників.

2. «Душевний» і «Холоднокровний»

Життєвий сценарій, який пронизаний внутрішніми суперечностями і коливаннями. Через інтроверсію при виникненні розбіжностей кожен прагне перш за все змінитися сам. Проте відгук «Душевного» швидше і помітніше. Тому він починає вважати, що приносить себе в жертву ради миру в парі. «Холоднокровний» же цих миротворчих дій ніби й не помічає. Створюється враження, що він не цінує самопожертвування «Душевного». Це породжує напруженість в їхніх взаєминах. Змінити оточення на сприятливу для себе сторону унаслідок все тієї ж інтроверсії вони не в змозі. Тому зовнішні негативні дії на таку пару можуть без зусиль зруйнувати її. Причому більш нестійким в цьому відношенні виявляється «Душевний» тому що має схильність до чуттєвого сприйняття зовнішніх симпатій-антипатій. Отже, така пара не володіє ефективними механізмами підтримки гомеостазу.

3. Два «Ділових»

Обидва прагнуть впливати на партнера ради досягнення власних цілей, але обидва ж нечутливі до таких дій. Внаслідок цього в парі нерідко вибухають короткі, але інтенсивні конфлікти. Обидва намагаються впливати на оточення, але не вміють по-справжньому погоджувати свої дії. Кожен все робить для того, щоб обернути хід подій на свою користь. Сумісність задовільна лише тоді, коли обидва виступають згуртованим фронтом проти зовнішнього конкурента. Для сумісної заповзятливості краще підходять соцзамовні поєднання типів. Помітно, що замовник тягнеться до приймача, сподіваючись знайти в ньому контрактора (виконавця) для своїх задумів.

4. Два «Пристрасних»

У такій високо комунікабельній парі не уникнути дріб’язкових звинувачень на адресу один одного. Кожен буде екстравертно впливати на іншого, але ніхто не стане поступатися. Цим партнерам здаватиметься, що інший його не розуміє, тому буде присутнє сильне бажання з’ясовувати стосунки. Проте спроби довести партнерові власну правоту, як правило, закінчуються нічим. Конфлікт через це довго не згасає. У контактах з оточенням обидва змагатимуться в емоційному впливі на нього. Таку пару легко посварити, оскільки емоційна надмірність в ній повинна знаходити якусь розрядку. У разі відстоювання обопільних інтересів проти зовнішніх посягань, координація сумісних дій утруднена. Досягнення рівноважної комунікації в парі на тривалий термін нереально.

5. Два «Душевних»

Кожен, в такій парі, намагатиметься всіляко ухилитись від зіткнень. Це стабілізує пару як ціле. Але якщо конфлікт між ними все ж таки виникне, то його причину кожен убачатиме в діях іншого. Це знижує ступінь взаємності у стосунках. Пара хоч і компромісна, але образлива і нещира. Зовнішні проблеми кожен спробує вирішити незалежно, не удаючись до допомоги іншого, оскільки швидко переконується, що підштовхування до активних дій зовні ні до чого не призводить. Наслідок такого стану - взаємне розчарування в конкурентоспроможності один одного. Проте наявність загальної прийнятної мети може згуртувати "душевну" пару досить сильно. Це завдання повинне полягати в підтримці теплої психологічної атмосфери і нахилів, що склалися, в рамках значущого для них мікроколективу. Наприклад, виховання дітей.

6. Два «Холоднокровних»

Дуже невдалий життєвий сценарій через нестачу активності і душевного тепла. Кожен з партнерів нечутливий до зусиль іншого і відгукується на його дії із значним запізненням. Тому пара хоч і не конфліктує, але фактично і не взаємодіє позитивно. Один залишає в спокої іншого і задоволений, що його теж не зачіпають. Конфлікт, що виникає, згасає швидко, оскільки ніхто не "підливає масла у вогонь". При зміні зовнішніх обставин кожен з членів пари самостійно прагне пристосуватися до змін. Допомога один одному виявляється мінімальною. У парі через це складається атмосфера відчуженості. Підвищити сумісність в ній може наступна об’єднуюча мета - розробка схем, методик, інструкцій, прогнозів.

СЕКСУАЛЬНИЙ ПОТЯГ

Для розгляду сексуальних відносин між типами розіб’ємо їх знову на 4 підгрупи, подібно до того як це ми робили раніше, але при цьому використовуватимемо дві інші пари характеристик, а саме: сенсорику-інтуїцію з одного боку і дискутивність-резолютивність - з іншого. Остання пара - це ознаки не Юнга, тому скажемо про неї декілька слів окремо.

За допомогою цієї пари ознак 16 типів розбиваються на дві пари квадр. Друга і треті квадри виявляються "резолютивними" - рішучими (лат. resolvo - вирішую, розплутую, розв’язую), тобто схильними до жорстких, вольових актів, що різко розв’язують протиріччя. Перша і четверті квадри є "дискутивними" - дорадчими (лат. discutio - обговорюю, обговорюю), тобто схильними до відкритого і широкого обговорення суперечностей, що виникають по ходу дій. Дана пара типологічних ознак тісно пов’язана з життєвими цінностями квадр, бере свій початок, мабуть, в юнгівських архетипах колективного несвідомого.

Групи, що виділяються за допомогою цих двох осей, проаналізуємо через призму прихованих психосексуальних тенденцій соціотипів. Тут мова піде швидше про інстинктивний, плотський аспект еротичних стосунків на противагу духовному, платонічному, розгляду якого присвячена перша половина даної статті. Отже, вісь «сенсорика – інтуїція», перетинаючись ортогонально з віссю «резолютивність-дискутивність», утворюють чотири психоаналітичні групи соціотипів:

агресивні

сенсорика

турботливі

Жуков, Горький
Цезар, Драйзер

Гюґо, Дюма
Штірліц, Ґабен

резолютивність

+

дискутивність

Єсенін, Гамлет
Бальзак, Джек

Робесп’єр, Дон-Кіхот
Достоєвський, Гекслі

віктимні

інтуїція

інфантильні

1. Резолютивні сенсорики – «агресивні» або «мисливці» (Жуков, Горький, Цезар, Драйзер).

2. Резолютивні інтуїти – «віктимні» або «жертви» (Єсенін, Гамлет, Бальзак, Джек Лондон)

3. Дискутивні сенсорики – «турботливі» або «батько-мати» (Гюго, Дюма, Холмс, Ґабен)

4. Дискутивні інтуїти – «інфантильні» або «син-дочка» (Робесп’єр, Дон Кіхот, Достоєвський, Гекслі)

Розглянемо чоловічі і жіночі типи окремо.

Жіночі типи

«Турботлива» жінка, або жінка-мати
Гюго, Дюма, Холмс, Ґабен

Схильна опікати свого партнера чоловічої статі. Випробовує потяг до слабких, але інтелігентних чоловіків, які їй підкоряються в повсякденних справах. Їй приємно їх захистити, підтримати, підбадьорити. Подібні якості характеру, які в масовій свідомості не викликають пошани до осіб чоловічої статі, ця жінка прощає або вважає цілком прийнятними.

Жінка – «Агресор»
Жуков, Горький, Цезар, Драйзер

Весь час намагається змагатися з чоловіком, у тому числі і в інтимних стосунках. Схильна до іронії, насмішок над особами протилежної статі. Любить відчувати себе компетентнішою, ніж чоловік в будь-якій справі. Під час любовної гри чекає від чоловіка підлабузнювання, показної слабкості, емоційної нестійкості.

«Віктимна» жінка або жінка-жертва
Єсенін, Гамлет, Бальзак, Джек Лондон

Ідеал такої жінки - фізично сильний чоловік, що нагадує суперменів з американських бойовиків. Вона бажає випробовувати на собі його силу, протистояти його натиску, відчувати себе жертвою. У любовних іграх віддає перевагу різним формам протиборства, що розпалюють пристрасть партнера. Жінкам цього типу деколи іманентно властиві мазохістські риси. Правда, далеко не всі з них віддають собі в цьому звіт.

«Інфантильна» жінка, або жінка-дочка
Робесп’єр, Дон Кіхот, Достоєвський, Гекслі

Ідеал цієї жінки - це добрий і досвідчений, добре пристосований до життя чоловік, зазвичай старше за неї за віком. У присутності такого чоловіка вона відчуває себе маленькою дівчинкою, майже у всьому залежною від нього. У любовній грі перевагу віддає психологічному чиннику - душевній бесіді, створенню умов для релаксації, відповідній музиці. Над усе цінує поблажливість і турботу.

Чоловічі типи

«Турботливий» чоловік, або чоловік-батько
Гюго, Дюма, Штірліц, Ґабен

Досвідчений і уважний до духовного світу жінки партнер, що вміє привернути увагу до себе своїм протекційним залицянням. У любовній грі надто цінує жіночу ніжність і незахищеність, чекає захоплення його життєвим досвідом і майстерністю.

Чоловік – «Агресор»
Жуков, Горький, Цезар, Драйзер

Цей соціотип має схильність до насильницького оволодіння жінкою. У любовній грі любить демонструвати боротьбу. Може дозволити собі грубість, іноді заподіює жінкам біль - як фізичну, так і моральну. Чекає від жінки підпорядкування силі.

«Віктимний» чоловік
Єсенін, Гамлет, Бальзак, Джек Лондон

Ідеалізує владну жінку. Підлаштовується під її смаки, поважає в ній вольові якості. У поведінці то підкреслює свою залежність і слухняність, то виривається з-під контролю. У стосунках з жінкою підсвідомо чекає розпоряджень, каверз, докорів. Не отримуючи подібних реакцій, мимоволі провокує їх прояв.

«Інфантильний» чоловік, або чоловік-син
Робесп’єр, Дон Кіхот, Достоєвський, Гекслі

Несамостійний, наївний в життєвих справах, чекає від жінки ділової і емоційної підтримки. Мимоволі підкреслює кризу уваги до себе, занапащені здібності, непристосованість до життєвої боротьби. Поважає в жінках досвід і чуйність до його проблем.

ПСИХОСЕКСУАЛЬНА СУМІСНІСТЬ

«Турботлива» жінка

Не приймає від чоловіка сильних, але грубих пестощів. Позбавлена прелюдії силова еротична гра пригноблює її сексуальність, тому чоловіки-супермени її розчаровують. Поведінка сумісного з нею чоловіка повинна бути інфантильною, тобто він має бути несмілим, таким, що вичікувально вабить. Така жінка любить пестощі, які виражаються в ніжних, по-дитячому слабких дотиках до ерогенних зон. Стосунки з «Віктимним» чоловіком її теж не влаштовують, оскільки його примхливість, манівці і провокування сили її дивують і відштовхують. Стосунки з тотожним за психосексуальними прагненнями «Турботливим» чоловіком її з часом розчаровують, хоча, в принципі, вона нічого проти і не має. Рано чи пізно серед комфорту, яким її оточили, вона відчує недолік духовності.

«Агресивна» жінка

Шукає об’єкт для своїх владних і активних еротичних дій. Більше за все її влаштовує чоловік, який поводиться з нею слухняно, але примхливо. Тоді вона має привід для агресії. «Віктимний» чоловік обожнює таку жінку і разом з тим побоюється її. Його поведінку можна порівняти з поведінкою пажа, який цілком присвячує себе служінню «прекрасній пані». Постійна гра - кращі ліки від пересичення. У стосунках з «Інфантильним» чоловіком їй не вистачатиме ігрової покірності з його боку. Його небажання пристосовуватися до агресивних випадів не може не поставити такий союз на межу розриву. Стосунки з «Агресором» чоловічої статі їй, з одного боку, лестять і підхльостують її азарт, але, з іншого боку, і відштовхують, оскільки не приводять до бажаної перемоги. Тому вони можуть мати лише змінний успіх. «Турботливий» же чоловік нервуватиме її своїм відношенням до неї як до маленької дитини, яке вона сприймає як приниження.

«Віктимна» жінка (жертва)

Уміло грає на своїй слабкості, незахищеності або неорганізованості, провокуючи тим самим «Агресивного» чоловіка до активних і рішучих дій. У любовних іграх найбільше значення для неї мають міцні обійми і сила чоловічого тіла, поступаючись яким вона демонструє свою покірність волі чоловіка. Чоловіки «Турботливого» типу здаються їй зручними, але надто нудними партнерами, а «Інфантильних» вона в душі вважає і зовсім безвольними слабаками. З чоловіками, подібного до себе типу, «Віктимна» жінка вступає в складні, з підтекстом стосунки, змагаючись з ними в жертовності і вимагаючи за це особливих привілеїв. Нерідко подібні ігри буквально вимотують обох. У цьому місці вважаємо за необхідне нагадати, що психоаналітичні групи розглядаються без спеціальної деталізації, тому окремі більш тонкі відмінності усередині них зникають. Зокрема, серед «Віктимних» Т-типів залишається без уваги той факт, що вони зазвичай поділяються на «трагічні жертви» (ЕТ і ТІ) і «комічні жертви» (ТР і РТ).

«Інфантильна» жінка (дитина)

У еротичному житті жінки цього типу найбільше значення мають тонкі пестощі і психологізм стосунків. Вона, не маючи ніяких спеціальних намірів, демонструє своїми вчинками тендітність і дитячу наївність. «Інфантильна» жінка легко приймає справи і захоплення партнера, якому вона симпатизує. У любовних іграх вона із задоволенням підхоплює ініціативу «Турботливого» чоловіка, проявляючи власну витонченість і фантазію. На суперменів, тобто чоловіків «Агресивного» типу, така жінка, звичайно, звертає увагу, але зближуватися з ними побоюється через їхню інстинктивність і грубість. Чоловік «Віктимного» типу її влаштовує тільки частково: романтично починає, але потім вводить в оману своєю демонстрацією страждань і непередбачуваністю. З чоловіками ж тотожного «Інфантильного» типу вона обов’язково відчує дискомфорт від недоліку турботи про її повсякденні потреби. У такій парі ступінь відчуження поволі зростатиме.

ДИВНОСТІ ТАЛАНТІВ

Закінчуючи опис психоаналітичних груп, хочемо звернути увагу читачів на ту обставину, яка інколи має місце, що значна різниця у віці між подружжям, має окрім соціальних (міркування матеріально-грошового характеру) ще і явно виражене психоаналітичне коріння. Нагадаю відомий факт, що чоловіки творчих професій (поети, артисти, художники, філософи і т.п.), особливо найбільш талановиті з них, нерідко вибирають собі в подруги і дружини жінок які набагато старше за себе. Чому?

Видно, творчість пов’язана з сильним розвитком функцій інтуїції - або I, або Т. А це, як ми вже знаємо, приналежність до груп «Інфантильних» і «Віктимних» соціотипів. Про це ж пише Е.Берн, що пов’язує творчий початок в людині з ЕГО-станом "дитина". I- і Т-соціотипи потребують заступництва сенсорних соціотипів - досвідчених і практичних в житті. Життєвий досвід приходить з роками, тому особливо творчі інтуїти вибирають супутником життя зрілу людину. Приклади. І.В.Гете знайшов собі кохану в особі Шарлоти фон Штайн, яка була на сім років старше за нього. Німецький філософ Ф.В.Шеллінг був на десять років молодше за свою обраницю Кароліни Шлегель. Супутницею Сальвадора Далі стала росіянка Олена Дмитрівна Дьяконова, яка народилася на 20 років раніше за нього. Більш нормальним сприймається той факт, що зрілі чоловіки, що керують бізнесом або політичними організаціями (як правило, F- і S-типи), одружуються на зовсім юних подругах, часто своїх секретарках. Наприклад, керівник Організації Звільнення Палестини Ясір Арафат в 63 роки одружувався на 29-річній Сухе Тауїль. Дружиною міністра закордонних справ ФРН Ганса Дитріха Геншера стала його секретарка Барбара. Дехто може заперечити: це відбувається через прагнення юних панянок до матеріального благополуччя. Але це тільки підтверджує, що соціальні шаблони мають коріння в типологічно обумовлених індивідуальних тенденціях. Супутника життя набагато молодше за себе вибирають саме особливо діяльні і досвідчені сенсорні соціотипи, що належать до груп «Агресивних» і «Турботливих». Їх інстинктивно вабить до юних і незрілих, які потребують заступництва і прихилятимуться перед їхньою силою і досвідченістю. Втім, правила не без виключень, особливо, якщо ми маємо справу з найпотаємнішим людським почуттям, здатним творити будь-які дива.

Підводячи підсумок сказаному, відзначимо наступну обставину. З погляду духовної близькості кожному типу найбільш відповідають 4 типи. З погляду сексуальної сумісності цьому ж типу відповідають також 4 типи, але вже інших, за винятком одного, який присутній як в першій четвірці, так і в другій. Здогадалися, що це за тип? Звичайно ж ваш дуал! Отже як не крути, а дуал - це єдиний найбільш відповідний вам тип. Врешті все це в ідеалі має відношення до «чистих» типів, яких в природі не існує. Хоча…

Share/Bookmark